Фирма „ФОТ” ООД е една от водещите фирми в България, съсредоточена във вноса и дистрибуцията на качествени лабораторни реактиви, консумативи, биопродукти, IVF среди, общолабораторна и аналитична апаратура на водещи компании от цял свят, както и на лабораторни мебели и на цялостно лабораторно обзавеждане от Европа.

„ФОТ” ООД е изключителен представител за България на:

SIGMA-ALDRICH GmbH (концерн обединяващ марките Sigma, Aldrich, Fluka, Supelco, RTC, Cerilliant), чиито продукти намират широко приложение в редица високотехнологични производства, биотехнологични и фармацевтични разработки, геномни проучвания и висококачествени лабораторни анализи във водещи световни лаборатории.

SPEX CertiPrep (USA) – производител на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) по ISO 17025. Предлагат се неорганични ССМ (за АА, ICP, ICP-MS и IC) и органични ССМ (използвани за GC, GC/MS, HPLC), както и ССМ по поръчка на клиента. Всички предлагани ССМ са с проследимост по NIST, произведени под система по качество ISO 9001:2008 и акредитирани от A2LA и отговарящо на изискванията на ISO/IEC 17025:2005 и ISO/IEC Guide 34-2000.

ISOLAB GmbH – водещ производител на мерителна лабораторна стъклария (клас А), като всеки мерителен съд се придружава от групов сертификат за качество и „Н”-марка на производителя, номиналния обем, класа на точност, калибрационната температура, стандарта, допустимата грешка, серийния номер и др.

WATERS Corporation – световен лидер в производството на висококачествени течнохроматографски системи, мас-спектрометри, широка гама от колони за течна хроматография, консумативи за пробоподготовка, стандарти и китове.

PG Instruments – английска компания производител на спектрофотометри, атомно-абсорбционни спектрометри, системи за ултрачиста вода, атомно-флуоресцентни спектрометри и пламъкови фотометри.

AXYGEN – американска компания предлагаща висококачествени пипетори.

IRVINE Scientific – IVF среди и китове

Lab Logistic Group (LLG) - голям набор от общолабораторни апарати на водещи марки в света (IKA, Kern, Heildolph и др.) – аналитични везни, магнитни бъркалки, водни бани, ротационни вакуум изпарители и редица други апарати, необходими за извършването на качествените лабораторни анализи.

Memmert - Немски производител на сушилни, водни и маслени бани, инкубатори, климатични камери, стерилизатори, вакуум сушилни и др.

Hettich - центрофуги, миницентрофуги, центрофуги за медицински цели и консумативи за тях

Mikrо & Polo - цялостно обзавеждане с висококачествени мебели от Словения, отговарящи изцяло на европейските стандарти за качество.

Основни ценности на „ФОТ” ООД са точното и професионално обслужване на нашите клиенти, съгласно техните нужди и потребности, доставките на продукти в най-кратки възможни срокове и при строго спазване на условията за доставка на всеки един от тях, както и лоялността и коректността към всеки един клиент и към нашите конкуренти.