Фирма ФОТ ООДе една от водещите фирми в България, съсредоточена във вноса и дистрибуцията на качествени лабораторни реактиви, консумативи, биопродукти, IVF среди, общолабораторна и аналитична апаратура на водещи компании от цял свят, както и на лабораторни мебели и на цялостно лабораторно обзавеждане от Европа.

Основни ценности на ФОТ ООД са точното и професионално обслужване на нашите клиенти, съгласно техните нужди и потребности, доставките на продукти в най-кратки възможни срокове и при строго спазване на условията за доставка на всеки един от тях, както и лоялността и коректността към всеки един клиент и към нашите конкуренти.

ФОТ ООД вече 22 години е предпочитаният, надежден и коректен партньор, предоставящ висококачествени лабораторни реактиви, консумативи, биопродукти, IVF среди, общолабораторна и аналитична апаратура на водещи компании от цял свят.

Имате нужда от изграждане или надграждане на вашата лаборатория, може да разчитате на нас от лабораторните мебели до цялостно лабораторно обзавеждане, изцяло по Европейски стандарт.

Ръководството и персоналът представляват сплотен екип, преследващ общи цели, като успехите са резултат от обединените усилия на всеки от фирма ФОТ ООД.

Какво може да очаквате от нас:

   - професионално обслужване

   - доставките на продукти в най-кратки възможни срокове

   - коректност към всеки един клиент

   - качествен гаранционен и след гаранционен сервиз

Сертификати

ФОТ ООД е официален представител за България на:

SIGMA-ALDRICH GmbH (концерн обединяващ марките Sigma, Aldrich, Supelco, RTC, Cerilliant), чиито продукти намират широко приложение в редица високотехнологични производства, биотехнологични и фармацевтични разработки, геномни проучвания и висококачествени лабораторни анализи във водещи световни лаборатории.

Honeywell Research Chemicals -  (обединяващ марките Riedel-de Haën, Burdick & Jackson и Fluka) водещ производител на широка гама висококачествени разтворители, реагенти и стандарти за аналитични и химични лаборатории. Портфолиото на Honeywell включва и  продуктите Hydranal , водеща марка реагенти за Карл Фишер титруване, известни с високото си качество и двойна акредитация по ISO / IEC 17025 и ISO Guide 34.

SPEX CertiPrep (USA) – производител на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) по ISO 17025. Предлагат се неорганични ССМ (за АА, ICP, ICP-MS и IC) и органични ССМ (използвани за GC, GC/MS, HPLC), както и ССМ по поръчка на клиента. Всички предлагани ССМ са с проследимост по NIST, произведени под система по качество ISO 9001:2008 и акредитирани от A2LA и отговарящо на изискванията на ISO/IEC 17025:2005 и ISO/IEC Guide 34-2000.

ISOLAB GmbH – водещ производител на мерителна лабораторна стъклария (клас А), като всеки мерителен съд се придружава от групов сертификат за качество и „Н”-марка на производителя, номиналния обем, класа на точност, калибрационната температура, стандарта, допустимата грешка, серийния номер и др.

WATERS Corporation – световен лидер в производството на висококачествени течнохроматографски системи, мас-спектрометри, широка гама от колони за течна хроматография, консумативи за пробоподготовка, стандарти и китове.

PG Instruments – английска компания производител на спектрофотометри, атомно-абсорбционни спектрометри, системи за ултрачиста вода, атомно-флуоресцентни спектрометри и пламъкови фотометри.

CORNING – Американска компания предлагаща висококачествени пластмасови, стерилни и нестерилни консумативи. Разделени в няколко семесйтва, те покриват широка гама от продукти. Основните са: Corning - консумативи за клетъчни култури (плаки, епруветки, матраци, крио-виалки, филтрационни системи, серологични пипети и др.); Axygen - консумативи за молекулярна биология (типчета за пипети, епендорфки, PCR-ки, стативи и пипетори); Falcon - консумативи, сертифицирани за IVF (5, 14, 15 и 50 мл епруветки, обикновени и икси петрита, четириямкови и др.); Gosselin - консумативи за микробиологични лаборатории (серологични пипети, петрита, бутилки и др.)

IRVINE Scientific – IVF среди и китове

Lab Logistic Group (LLG) - голям набор от общолабораторни апарати на водещи марки в света (IKA, Heildolph и др.) – магнитни бъркалки, водни бани, ротационни вакуум изпарители и редица други апарати, необходими за извършването на качествените лабораторни анализи.

Memmert - Немски производител на сушилни, водни и маслени бани, инкубатори, климатични камери, стерилизатори, вакуум сушилни и др.

Hettich - центрофуги, миницентрофуги, центрофуги за медицински цели и консумативи за тях

Interscience - Френска фирма, произвеждаща апарати и консумативи за микробиологични анализи. Добре познати на пазара с техните ръчни и автоматични колоноброячи.

Kern - Немска фирма, произвеждаща везни за различни индустриални сфери. 

Bibby Scientific - Английска фирма, част от Cole-Parmer, произвеждаща общолабораторна и специализирана апаратура. Сред тях са магнитни бъркалки, водни бани, PCR апарати и др.

Cleaver Scientific - Английска фирма, специализирала се в производството на апарати, реактиви и консумативи за молекулярни анализи. Главен акцент на портфолиото им са апаратите за вертикална и хоризонтална електрофореза, 2D фокус, блот системи, трансилюминатори и гел-документационни системи.

SP Scientific 

Gerhardt - Немска фирма, производител на аналитична апаратура. Келдал системи, сокслет екстрактори, дестилационни системи и др.

Hanna Instruments - Американска фирма, производител на pH метри, титратори, контролери и др.

Mikrо & Polo - цялостно обзавеждане с висококачествени мебели от Словения, отговарящи изцяло на европейските стандарти за качество.

Продуктът е добавен в любими