ZEISS Axio Observer
ZEISS Axio Observer
ZEISS Axio Observer
ZEISS Axio Observer
ZEISS Axio Observer
ZEISS Axio Observer
ZEISS Axio Observer
ZEISS Axio Observer

ZEISS Axio Observer

Инвертна микроскопска платформа за щадящи изследвания на живи клетки и фиксирани проби

 • Гъвкава и високопроизводителна платформа, позволяваща свободна конфигурация изцяло съобразна с вашите приложения – клетъчна биология, невробиология, биофизика, инвитро изследвания (ICSI, IMSI), генетика и изследване на ембриони, фармакология, токсикология, имунология, ботаника, зоология, микробиология, паразитология, вирусология и онкология, електрофизиология, и много други
 • Експерименти, асистирани от изкуствен интелект, с изключителната система за автоматично фокусиране и откриване на зоните на интерес във Вашите образци – AI Sample Finder
 • Брилянтна апохроматична оптична система с възможност за обективи с автоматизирана корекция за аберации (autocorr обективи)
 • Изключително стабилен статив, механизми и контролери, издържащи големи натоварвания, включително автоматизирани експерименти с продължителност от часове и дни. Възможност за хардуерна система Definite Focus за запазване на фокуса при дълги експерименти
 • Висока ергономия и удобство на работа
 • Възможност за кодирана, частично моторизирана или изцяло моторизирана система с или без оборудване за инкубация с контрол на температура, влажност и атмосфера
 • Възможност за система за автоматична имерсия
 • Възможност за използване на всички стандартни контрастни техники в един статив – светло поле, тъмно поле, фазов контраст, DIC, както и уникалната контрастна техника за работа с пластмасови съдове като Петри, многоямкови плаки и др. - PlasDIC. Контрастните техники също могат да бъде моторизирани
 • Многоканална флуоресценция с избор между всички типове флуоресцентни осветители – HBO, HXP, LED (с дискретни канали или светодиоден източник, излъчващ в целия спектър), HAL
 • Уникална технология vFilter, позволяваща огромен брой комбинации от флуоресцентни филтри за възбуждане и емисия и изключително бързо превключване между тях (4 пъти по-висока скорост в сравнение със стандартен моторизиран рефлекторен диск) за изследване на практически всички флуофори и багрила
 • Интелигентни и интуитивни настройки за всички компоненти на микроскопа като Light Manager, Contrast Manager, Parfocality Manager, задаване на позиция за поставяне на проби и позиция за провеждане на експерименти на моторизираните стативи, конфигуриране на бутоните на статива за функции по желание на оператора и др.
 • Възможност за едновременна работа с две дигитални камери, за да заснемате бързи процеси в два спектрално разделени канала паралелно и да извлечете максимална информация от Вашите експерименти.
 • Възможност за надграждане със системи за фотоманипулация, фотоактивация, FRET, аблационни експерименти и др.
 • Възможност за надграждане със система за реално оптично секциониране ZEISS Apotome, предоставяща образи с резолюция и контраст, близки до тези на конфокален микроскоп
 • Възможност за надграждане със система Akoya CODEX за фенотипизиране и мултиплексно заснемане на повече от 40 биомаркера за специализирани и иновативни изследвания в областите на онкология, имунология, неврология и други бързо развиващи се научни области
 • Възможност за надграждане с атомно-силов микроскоп (AFM)
 • Възможност за надграждане до конфокална система

Линк към уебсайт на производителя: www.zeiss.com/axio-observer

ZEISS Axio Observer
 

Инвертна микроскопска платформа за щадящи изследвания на живи клетки и фиксирани проби

 • Гъвкава и високопроизводителна платформа, позволяваща свободна конфигурация изцяло съобразна с вашите приложения – клетъчна биология, невробиология, биофизика, инвитро изследвания (ICSI, IMSI), генетика и изследване на ембриони, фармакология, токсикология, имунология, ботаника, зоология, микробиология, паразитология, вирусология и онкология, електрофизиология, и много други
 • Експерименти, асистирани от изкуствен интелект, с изключителната система за автоматично фокусиране и откриване на зоните на интерес във Вашите образци – AI Sample Finder
 • Брилянтна апохроматична оптична система с възможност за обективи с автоматизирана корекция за аберации (autocorr обективи)
 • Изключително стабилен статив, механизми и контролери, издържащи големи натоварвания, включително автоматизирани експерименти с продължителност от часове и дни. Възможност за хардуерна система Definite Focus за запазване на фокуса при дълги експерименти
 • Висока ергономия и удобство на работа
 • Възможност за кодирана, частично моторизирана или изцяло моторизирана система с или без оборудване за инкубация с контрол на температура, влажност и атмосфера
 • Възможност за система за автоматична имерсия
 • Възможност за използване на всички стандартни контрастни техники в един статив – светло поле, тъмно поле, фазов контраст, DIC, както и уникалната контрастна техника за работа с пластмасови съдове като Петри, многоямкови плаки и др. - PlasDIC. Контрастните техники също могат да бъде моторизирани
 • Многоканална флуоресценция с избор между всички типове флуоресцентни осветители – HBO, HXP, LED (с дискретни канали или светодиоден източник, излъчващ в целия спектър), HAL
 • Уникална технология vFilter, позволяваща огромен брой комбинации от флуоресцентни филтри за възбуждане и емисия и изключително бързо превключване между тях (4 пъти по-висока скорост в сравнение със стандартен моторизиран рефлекторен диск) за изследване на практически всички флуофори и багрила
 • Интелигентни и интуитивни настройки за всички компоненти на микроскопа като Light Manager, Contrast Manager, Parfocality Manager, задаване на позиция за поставяне на проби и позиция за провеждане на експерименти на моторизираните стативи, конфигуриране на бутоните на статива за функции по желание на оператора и др.
 • Възможност за едновременна работа с две дигитални камери, за да заснемате бързи процеси в два спектрално разделени канала паралелно и да извлечете максимална информация от Вашите експерименти.
 • Възможност за надграждане със системи за фотоманипулация, фотоактивация, FRET, аблационни експерименти и др.
 • Възможност за надграждане със система за реално оптично секциониране ZEISS Apotome, предоставяща образи с резолюция и контраст, близки до тези на конфокален микроскоп
 • Възможност за надграждане със система Akoya CODEX за фенотипизиране и мултиплексно заснемане на повече от 40 биомаркера за специализирани и иновативни изследвания в областите на онкология, имунология, неврология и други бързо развиващи се научни области
 • Възможност за надграждане с атомно-силов микроскоп (AFM)
 • Възможност за надграждане до конфокална система

Вижте също и:

Продуктът е добавен в любими

FOT.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето

преживяване и да анализира трафика към сайта.