UNIFI
UNIFI
UNIFI
UNIFI
UNIFI UNIFI UNIFI

UNIFI

https://www.waters.com/waters/en_US/UNIFI-Scientific-Information-System/nav.htm?cid=134801648
UNIFI

 

UNIFI – Научна информационна система

Единна платформа за хроматография, масспектрометрия, управление на данни и работен процес в лабораторията

Waters UNIFI Scientific Information System е първата софтуерна платформа, която обединява LC и високопроизводителни MS данни (както квадруполни, така и time-of-flight) в едно решение, което обхваща събиране на данни, обработка, визуализация, докладване и конфигурируеми инструменти за съответствие в мрежва лабораторна среда.

Когато се разгърне като мрежа, въздействието на UNIFI се простира отвъд работната станция, осигурявайки значителна стойност в лабораторията и в цялата организация.

Минимизирайте обучението и подобрете сътрудничеството

Системата за научна информация UNIFI е проектирана да отговори на конвергентните нужди на аналитични изследователи, QC анализатори, QA/QC рецензенти и ИТ отдели. Изградена с разширяема софтуерна архитектура, която отговаря на бъдещите изисквания както на вътрешни, така и на външни функции, платформата управлява разнообразните нужди от придобиване, обработка, докладване, съхраняване и базиран на разрешения достъп до сложната научна информация, генерирана от UPLC/MS и UPLC /MS/MS системи.

Анализът

UNIFI управлява аналитичните задачи като пълен анализ или единичен, самоописващ се контейнер, който включва всички резултати, метода за анализ и цялата история на одитната пътека. Анализите съдържат всички елементи, необходими за преглед и повторно генериране на резултатите. Поддържа се запис за това кой, какво, къде и кога са направените анализи, за да се спазят изискванията за управление на лабораторията, отстраняване на неизправности или регулаторни цели.

Проследимост на данните за изследвания и GxP

UNIFI използва вградена архитектура на релационна база данни, за да управлява сигурно всички системни данни и да осигури проследимост на данните. Сигурността е гарантирана, тъй като необработените данни, резултати, отчети и методи се съхраняват в базата данни, която може да бъде достъпна само чрез влизане в потребителски акаунт и по този начин са защитени от достъп на потребител през операционната система. UNIFI съдържа софтуерни функции, които могат да бъдат конфигурирани въз основа на GLP, GMP, регулаторни или други стандарти за качество, които лабораторията трябва да следва.

Освен това UNIFI разполага с Център за квалификация, който позволява на учените да определят дали техните инструменти, компютри и софтуер работят според спецификациите на производителя, като същевременно поддържа записи за изпълнението и поддръжката на протокола за квалификация на компютри и инструменти. Тези GxP инструменти за управление позволяват на лабораторията да отговаря ефективно на регулаторни въпроси с увереността, че данните и записите са защитени.

 

Тип
За масспектрометрия
Продуктът е добавен в любими

FOT.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето

преживяване и да анализира трафика към сайта.